Ons DNA

Leren Vlaanderen wil bijdragen aan professionele ontwikkeling (in onderwijs).

Leren Vlaanderen werkt (waarde)gedreven.

Lerende (onderwijs)professionals verleggen grenzen: van zichzelf, het team en de organisatie.  

Het draait om leren: Leren Vlaanderen vertrekt vanuit duidelijke keuzes. 

Recent nieuws

Wie maakt het verschil? Is dat de individuele leerkracht? Maakt het team het verschil? Of zijn deze vragen misschien minder relevant? Een betere vraag is alleszins of we bereid zijn het verschil te maken. Hoe krijgen we dat dan het best voor elkaar? Welke stappen zetten […]
Uitdagingen in onderwijs zijn best wel pittig te noemen. De tijd dat de vroegere schoolmeester op zijn eentje een volledige school runde, is wel al even voorbij. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgden voor meer en meer taken die het onderwijsveld moet opnemen. Gezien hiervoor meer en meer expertise […]
Leren is een trending topic… Het staat terug – volgens sommigen – in de belangstelling. Over het leren van kinderen/jongeren gaat het al een tijdje. We geraken meer en meer bewust dat we in dat leren van die lerenden gericht verschil kunnen maken. In de onderbouwing […]