Ons DNA

Leren Vlaanderen wil bijdragen aan professionele ontwikkeling (in onderwijs).

Leren Vlaanderen werkt (waarde)gedreven.

Lerende (onderwijs)professionals verleggen grenzen: van zichzelf, het team en de organisatie.  

Het draait om leren: Leren Vlaanderen vertrekt vanuit duidelijke keuzes. 

Recent nieuws

Leiderschap in onderwijs trekt meer en meer de aandacht. Grissom, Egalite & Lindsay (2021) brachten onlangs nog een onderzoek uit waaruit o.a. bleek hoe schoolleiders (directies) van invloed zijn op de leerlingprestaties. Effectieve schoolleiders kunnen leerlingen voor lezen en rekenen tot 3 maand leerwinst opbrengen. Verder […]
Wereldwijd is Lesson Study al een tijd aan een opmars bezig, toch blijft het in onderwijsmiddens nog relatief onbekend. ‘Wat is dat precies?’ ‘Hoe werkt dat dan?’ Het zijn vragen die we veelvuldig beantwoorden. Mensen proberen snel het concept helder te krijgen en maken vergelijkingen. ‘Is […]