Onderwijs blijft steeds uitdagend. Zo is het – net als in andere sectoren – een enorme uitdaging om alle werk georganiseerd en gedaan te krijgen. Het werkbare werk blijft als lokroep vanuit de onderwijsbasis manifest aanwezig. Taken lijken op een snoer waaraan meer en meer wordt geregen. De taken worden niet enkel veelvuldiger, ze zijn ook complexer. Voortschrijdend inzicht en verdere ontwikkeling liggen hieraan de basis. Hoe blijft het werk werkbaar? Wanneer is er sprake van goed werk? Hoe regelen we dat goed werk?

De complexiteit, de duidelijke noodzaak aan expertise, de hoeveelheid werk… in onderwijs noopt tot nadenken over hoe het leren anders te organiseren. Om het leren anders te organiseren kan je verschillende zaken bijsturen, aanpakken. Je kan aan verschillende knoppen draaien, bepaalde schakelaars op on/off zetten. Afhankelijk van hoe naar onderwijs gekeken wordt, zie je in de praktijk andere voorkeuren, andere suggesties tot volgorde. Eén knop of schakelaar wordt in de onderwijspraktijk weinig aangeraakt. Echter daar liggen heel wat kansen. We hebben het over teamwerk… doorgedreven teamwerk.

Doorgedreven teamwerk kan heel wat antwoorden bieden op de vragen hierboven gesteld. Dergelijke teams heb je niet in een handomdraai. In de ontwikkeling naar doorgedreven teamwerk zitten dan ook best wel wat uitdagingen. Deze uitdagingen zijn reëel. In de praktijk lopen daar dingen op vast. Angst voor die uitdagingen lijkt ons een slechte raadgever. We hebben in de teamontwikkeling gewoon best oog voor de verschillende bouwstenen en we kijken ernaar met een integrale bril. In de ontwikkeling naar doorgedreven teamwerk is elke bouwsteen met name belangrijk.

De slaagkans in ontwikkeling naar doorgedreven teamwerk vergroot als we elementen uit het Tempelmodel (Van Amelsvoort, 1999; Van Acker & Demaertelaere, 2014) linken aan het Verandermodel van Knoster (1991), rekening houdend met de Piramide van Lencioni (2002). Hierdoor hebben we niet enkel oog voor de bouwstenen waaraan best wordt gewerkt, we kunnen pro-actief handelen wetend welke uitdagingen er ons te wachten kunnen staan. Deze uitdagingen erkennen biedt in het veranderproces net perspectief. We kunnen meer gericht ontwikkelen en kunnen beter aftoetsen waar in de ontwikkeling bij te sturen.

In een volgende blog gaan we in op de verschillende elementen. Heel wat begrippen dienen immers verduidelijkt en uitgediept te worden. De betekenis van de verschillende begrippen is cruciaal om de ontwikkeling naar doorgedreven teamwerking te doorgronden. Die diepere laag is essentieel om het veranderproces naar doorgedreven teamwerking mee vorm te kunnen geven.  

Steven