Al eerder hebben we aangegeven dat het eenduidig definiëren van bepaalde begrippen onderwijs een heel erg grote dienst zou bewijzen. […]