Al eerder hebben we aangegeven dat het eenduidig definiëren van bepaalde begrippen onderwijs een heel erg grote dienst zou bewijzen. Heel wat discussies naast elkaar vinden plaats net omwille van een iets of wat andere invulling. Echter kunnen we niet om de realiteit heen dat voortschrijdend inzicht door onderzoek of onderzoek vanuit een ietwat andere hoek ervoor zorgen dat bepaalde begrippen homoniemen en zelfs – god beware ons – containerbegrippen worden.

Zo ook is dit het geval met Expliciete Directe Instructie. Oorspronkelijk komt Directe Instructie van Siegfried Engelmann (1964), hij gebruikte zorgvuldig voorbereide scripts en groepeerde leerlingen op basis van hun vermogen om de taak te kunnen uitvoeren. Hij ging verder van zodra de leerlingen het onder de knie hadden.

Expliciete Directe Instructie is een vorm van directe instructie waarbij de leraar actief het ‘begrip’ (Snappen ze het? Hebben ze het leerdoel behaald?) van leerlingen checkt/controleert vooraleer de leerlingen beginnen met zelfstandige verwerking. Op deze manier zorgt de leraar ervoor dat leerlingen niet met foute ‘kennis’ verder aan de slag gaan.

Onvoldoende ‘begrip’ van EDI zorgen ervoor dat mensen het anders inschatten. Dat is zonde want EDI, naast andere vormen binnen onderwijs, kan een effectieve manier van lesgeven zijn. De effectiviteit ervan hangt natuurlijk af van de nauwgezetheid waarmee het wordt uitgevoerd. Het bevat immers een aantal vaste onderdelen/stappen.

De flashcard geeft een aantal foutieve invullingen van dit model van lesgeven. Wie EDI doorgrondt, weet dat het NIET te herleiden is tot één van die uitspraken op de flashcard. Dus:

  1. EDI gaat verder dan enkel en/of non-stop doceren.
  2. EDI is een model dat leerlingen op lange en korte termijn vooruit kan helpen.
  3. EDI gaat voornamelijk over ‘controle van begrip’ en mogelijkheid tot binnenklasdifferentiatie.
  4. EDI kan je zowel toepassen bij kennis, vaardigheden…
  5. EDI laat de leraar zorgvuldig voorbereiden, echter de leerling speelt een actieve rol.
  6. EDI kan met wat creativiteit aangepast worden en kan inhoudelijk ook de creativiteit aanwakkeren.

Steven