Over eindtermen is er al heel wat inkt gevloeid. Eindtermen zijn dan ook een hoeksteen van ons onderwijssysteem. De overheid […]