EDI | Afsluiting

Toetsing als leer- en oefenstrategie.
Bewuste reflectie als leerstrategie.

Ook wel: de laatste 5 minuten genoemd.

In deze fase toetsen we wat er geleerd werd en/of reflecteren we over hoe er geleerd werd. We willen met andere woorden weten of de kerngedachte voldoende vastzit en indien nog niet, waar onze leerlingen nog tegenaan lopen en waar we een volgende les dus opnieuw aandacht moeten aan besteden.

De leerling kan dus alvast tonen wat hij/zij geleerd heeft deze les. Dit is ook het uitgelezen moment om te peilen naar de impact van onze lesaanpak: wat werkte er wel en niet en wat zou dan beter kunnen zijn?