EDI | Begeleide inoefening

Oefen eerst samen & modelleer.

Aansluitend op de instructie laten we onze leerlingen proeven van succes. Samen met hen oefenen we de leerstof in, oefenen we stap voor stap een vaardigheid in of bouwen we samen een denkpatroon op. We maken tezamen enkele voorbeeldoefeningen met verschillende moeilijkheidsniveaus waarbij we van makkelijk naar uitdagender gaan.

Belangrijk hierbij is om als leerkracht heel expliciet te zijn in de stappen die gezet worden. Op dit moment geven we voor het eerst de regie over het leren stapsgewijs in de handen van de leerlingen.