EDI | Instructie

Wees duidelijk, gestructureerd & uitdagend.

Instructie is een effectieve vorm om gestructureerd informatie over te brengen naar leerlingen.

In een EDI-les betekent dit dat je als leraar expliciet richt op behapbare delen. Een passende instructie helpt de leerlingen om de informatie te verwerken: ze krijgen een goed beeld van de leerstof en die leerstof wordt een eerste keer aangereikt.

Zo’n instructie is voor elke leerling passend omdat je rekening houdt met de voorkennis. Een goede instructie start dus bij een goede planning, een scherp zicht op wat werkt in deze klasgroep en een goed inzicht in hoe jongeren leren.

Wat eveneens belangrijk is, is het inbouwen van interactiviteit, hoge verwachtingen t.a.v. het leren en een goed voorstellingsvermogen van hoe succesvol leren eruit ziet zodat we dat onze leerlingen kunnen voorhouden.