EDI | Leer-begrip checken

Toets (regelmatig) af.

Willen we effectief leren centraal zetten in onze lespraktijk, is het essentieel te achterhalen wat de leerlingen weten. In een EDI-les zorgen we ervoor dat deze leercheck bewust en actief gebeurt.

Het leerbegrip checken doen we met oog op elke leerling waarbij we elke leerling actief laten nadenken. Zo weten we als leraren waar onze leerlingen staan in hun leren. Door het leerbegrip regelmatig af te toetsen, komen de leerlingen actief tot inzichten in hun eigen leren.

We moeten dus permanent in dialoog gaan met onze leerlingen om te proberen achterhalen wat ze al wel weten en wat nog niet. De grootte van de klasgroep maakt dit extra uitdagend.