EDI | Lesdoelen en succescriteria

Maak duidelijk waar naartoe wordt gewerkt.

Zonder doel geen kans op scoren!

Het delen van de leerdoelen is een fundamentele voorwaarde om tot leren te komen. Wanneer leerlingen niet weten wat ze gaan leren en hoe het leren beoordeeld zal worden, is het voor hen gissen en uitzoeken. Dan gaat er veel energie naar het uitzoeken en veel minder naar het echte leren.

Het delen van leerdoelen plaatst het leren ook in een bredere context: kennisonderdelen en vaardigheden zijn geen op zichzelf staande dingen. Ze zijn vaak verbonden met elkaar. Dit expliciteren zal (de motivatie voor) het leren versterken. Koppel daaraan de succescriteria: wanneer kàn je iets, en de leerling weet ineens wanneer zijn of haar leren succesvol is.