EDI | Verlengde instructie

Geef extra uitleg indien nodig.

Voor een aantal leerlingen is één keer doorheen de nieuwe leerstof gaan onvoldoende om al aan de inoefening te beginnen. Zij hebben nood aan extra ondersteuning en verdienen verlengde instructie.

Hierbij wordt de instructie opnieuw gegeven, waarbij dicht bij de originele manier gebleven wordt om grote verwarring te vermijden. Ook tijdens de verlengde instructie wordt het leerbegrip regelmatig gecheckt.

Wanneer we zeker zijn dat de leerlingen voldoende mee zijn met de leerstof, kunnen ook zij aan de slag met de zelfstandige inoefening, met hulp van bijvoorbeeld een stappenplan, checklist of hulpkaart.