EDI | Zelfstandige inoefening

Train met het oog op lange termijn.

Leerlingen die in de check van het leerbegrip aantoonden mee te zijn met de leerstof, kunnen zelfstandig aan de slag. Dit kan individueel of in kleine groepjes.

Het doel van deze fase is het verwerken van de leerstof door middel van inoefening. Hoe dit gebeurt, kan variëren naargelang het vak en het onderwerp. In deze fase liggen opnieuw kansen om te differentiëren! Je kan de fase gebruiken om leerinhouden vast te zetten, te verdiepen, aan de slag te gaan met leerstrategieën, …