Lesson Study

Lesson Study is een benadering die de school als organisatie laat groeien. De professionele verbondenheid zorgt voor zichtbare en effectieve stappen.
Lesson Study is een katalysator om (vak)inhoud, didactische of pedagogische principes te implementeren of te versterken.

Leerateliers

De ateliers zijn werkplaatsen voor leidinggevenden. Het zijn plaatsen voor thematische verdieping, praktijkgerichte inzichten en reflectie. Je eigen praktijk is nooit ver weg.

Coalities

Een coalitie is een kleine groep van samenwerkende leidinggevenden. Je pakt gericht je praktijk vast. 
Coalities worden gevormd om bewust, resultaatgericht en in een gezellig kleine setting samen te leren.

  • Coalitie | leiders in verandering
  • Coalitie | leiders van verandering