Omschrijving

Lesson Study is een professionaliseringsbenadering met veel potentieel; aan heel wat kenmerken van effectieve en duurzame professionalisering voldoet het. Deze professionaliseringsbenadering wordt momenteel vaak ingezet om een team of paar teams zich professioneel te laten ontwikkelen.

Wat als je Lesson Study schoolbreed zou inzetten? Welke kansen worden in jouw schoolorganisatie dan gegrepen? Welke zichtbare resultaten zou dit jouw schoolorganisatie opleveren? Welk signaal geeft het leidinggevend team dan aan het schoolteam? Hoe zou dit de strategische planning van jouw schoolorganisatie een flinke duw in de juiste richting geven?

Lesson Study als methodiek schoolbreed inzetten is geen utopia:

  • Het geeft blijk van doordachte keuzes wat de schoolorganisatie belangrijk vindt.
  • Het zet in de praktijk én vanuit de praktijk mensen aan tot ontwikkeling.
  • Het geeft in de praktijk richting waar de schoolorganisatie naartoe gaat.
Een aantal belangrijke doelen
  • De volledige schoolorganisatie (t.e.m. leerlingen) mee in ontwikkeling.
  • Alle schoolpersoneel maakt een verbeterslag van en in de eigen onderwijspraktijk.
  • Theorie in de praktijk vanuit een duidelijke keuze.
  • De strategische doelen worden zichtbaar in de praktijk vastgepakt.
Wat je mag verwachten?

Samen met het leidinggevend team maken we een analyse hoe we Lesson Study schoolbreed kunnen implementeren. We werken een gezamenlijk plan van aanpak uit: van opstart tot en met deling van de resultaten uit de Lesson Study-cylcus. We ondersteunen jouw schoolorganisatie met een volledig op maat van jouw school uitgewerkt draaiboek. In samenspraak kiezen we daarvoor passende tools. Ook de begeleiding van de Lesson Study-teams wordt in onderling overleg én op maat uitgewerkt.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Lessons for learning: how teachers learn in contexts of Lesson Study (Dudley P, 2012)
  • Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? (De Vries et al., 2017)
  • Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study: uit intentie wordt daad geboren (Mannens S., 2019, thesis)
HOE?

Een deel van het team vult een gevalideerde scan in. De scan wenden we aan om taal te geven aan de analyse, deze analyse gebeurt op basis van de resultaten en een doorgedreven dialoog met het leidinggevend team.

Op basis van die analyse ontwikkelen we een Lesson Study-traject op maat voor jouw school. Hierin zitten keuzes vervat om een zo groot mogelijke impact voor jouw school te genereren.