Lesson Study

Lesson Study is een benadering waarbij leraren aangeven dat inhoud, (vak)didactiek en pedagogie sterk ontwikkelen. De gerichte samenwerking in een Lesson Study-team stimuleert het lesgeven en het leren van de leerlingen.

Leerlabs

In leerlabs verdiepen leraren zich in een bepaald thema. Kennis, samenwerkend leren én verwevenheid met de praktijk zijn vaste ingrediënten.

Klasvloer

Leren van leraren gebeurt in de klas.
Een aantal professionaliseringsinitiatieven ondersteunt dit leren en draagt in de praktijk bij aan je professionele zelf.