Kwaliteit in je klas/opleiding
Omschrijving

De talk laat leerlingen/cursisten aan het woord over de kwaliteit van het leren binnen de school of het centrum. Aan de hand van een methodiek begeleid door een externe gespreksleider gaan leerlingen/cursisten met elkaar in gesprek over een vooraf vastgelegd thema. Het kan bv. gaan over de lesopbouw, het lesmateriaal, het leerproces, de evaluatie, de groepssfeer, …

 • Welke impact heeft het lesgeven op het leren van de leerlingen/cursisten?
 • Hoe ervaren leerlingen/cursisten het lesgeven in de klas of binnen hun opleiding?

Als leraar woon je het gesprek bij.

Een aantal belangrijke doelen
 • De leerlingen/cursisten reflecteren over de impact van het lesgeven op hun leren binnen de school/het centrum.
 • De leerlingen/cursisten brengen wat al sterk aanwezig is met betrekking tot hun leren in kaart vanuit een waarderend perspectief.
 • De leerlingen/cursisten formuleren suggesties om het leren nog te versterken.
 • De leraar verhoogt zijn/haar eigenaarschap voor interne (en integrale) kwaliteitszorg.
Wat je mag verwachten?

De externe gespreksleider gaat in gesprek met een klasgroep. De leraar – vertrouwd met de leerlingen/cursisten en de school/het centrum – woont het gesprek bij. Die aanwezigheid stimuleert een veilige gespreksomgeving. Bovendien kan de leraar, indien gewenst, uitspraken helpen kaderen in een groter geheel.

Het gespreksthema wordt vooraf bepaald.

Elke leerling/cursist formuleert individueel zijn oordeel op basis van aantal vooraf bepaalde items. Elk item wordt vervolgens plenair besproken. De gespreksleider stelt actief verdiepingsvragen om zo volledig mogelijk beeld te hebben.

Een verslag geeft de resultaten van het gesprek weer. Dat is de basis van bespreking binnen bvb. een vakgroep. Op basis van de analyse stelt de vakgroep bvb. prioritaire doelen en concretiseert die tot op actie- en effectniveau.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

 • Eells, R.J. (2011). Meta-Analysis of the Relationship Between Collective Teacher Efficacy and Student Achievement. Dissertations. 34-72.
 • Guskey, T.R. (1981a). Measurement of the responsibility teachers assume for academic successes and failures in the classroom. Journal of Teacher Education, 32 (3), 44-51.
 • Tschannen-Moran, M., & Barr, M. (2004). Fostering student learning: The relationship of collective teacher efficacy and student achievement. Leadership and Policy in Schools, 3 (3), 189-209.
 • van Bussel, M. (2017). Studentbetrokkenheid bij onderwijskwaliteit, een mes dat aan twee kanten snijdt. Retrieved from: https://eqavet.nl/wp-content/uploads/2019/09/Studentenbetrokkenheid_-een_mes_dat_aan_twee_kanten_snijdt-3.pdf
 • Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2017). Bronnendocument Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.
HOE?
 • Tijdens het intakegesprek (incl. directieteam) bepalen we het gespreksthema.
  (2 uur)
 • Met een beperkte groep ontwikkelen we een document met uitspraken rond het gekozen thema.
  (1 dagdeel)
 • De talk wordt met verschillende klasgroepen gehouden.
  (1 dagdeel per 3 groepen)
 • De bespreking van het rapport resulteert in een actieplan.
  (1 dagdeel)