Omschrijving

Instructie is een eeuwenoude manier waarbij leraren informatie doorgeven aan leerlingen. 
Met Expliciete Directe Instructie kies je als leraar bewust voor meer.

EDI is een aanpak in de klas waarmee je kiest voor het leren van elke leerling en voor kansrijke leerervaringen voor elke leerling. EDI toepassen volgens de regels van de kunst resulteert gegarandeerd in een dieper leren.

EDI stelt je bovendien in staat om op een laagdrempelige manier differentiatie in het lesgeven te brengen. Door de heldere, afgebakende stappen maakt EDI differentiëren haalbaar voor elke leraar.

De effectiviteit in leren door deze aanpak wordt door onderzoek veelvuldig aangehaald.

Een aantal belangrijke doelen
  • Leraren krijgen inzicht in wat EDI werkelijk is.
  • Leraren wisselen actief praktijkideeën uit.
  • Leraren krijgen inzichten in diepgaand leren.
  • Leraren krijgen per fase praktisch en onmiddellijk te gebruiken materialen.
Wat je mag verwachten?

Je krijgt een volledig beeld van Expliciete Directe Instructie als methodiek. Je krijgt een ruimer kader en ervaart EDI zelf. Vanuit praktijkvoorbeelden worden inzichten verduidelijkt. Zo bouwen we samen je kennisbasis uit. Naast een theoretisch kader krijg je evenzeer enkele do’s/don’ts en relevante materialen voor in de klaspraktijk

In de verdiepende sessies ga je meer gericht aan de slag. Je krijgt per fase heel wat voorbeelden die je zo in de klaspraktijk kan toepassen. De helder ontworpen flashcards zijn een blijvende houvast voor de volgende lesvoorbereiding.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnet, W.S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 112 (3), 579-620.
  • Hollingsworth, J., & Ybarra, S. (2009). Explicit Direct Instruction: The Power of the well-crafted, well-taught lesson. Corwin Press.
  • Hughes, C.A., Morris, J.R., Therrien, W.J., & Benson, S.K. (2017). Explicit instruction: Historical and contemporary contexts. Learning Disabilities Research & Practice, 32(3), 140–148.

Rosenshine, B. (1995). Advances in Research on Instruction. The Journal of Educational Research 88 (5), 262-268.

HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief vindt online plaats. 
Het professionaliseringsinitiatief omvat 1 langere introductiesessie en voor verschillende fases een verdiepingssessie.

De introductiesessie biedt de ruime en volledige kapstok. Zo vorm je een beeld in het waarom en hoe je een goede EDI-les vormgeeft. Dit is een stevig fundament.

Als deelnemer kies je vervolgens à la carte uit verdiepingssessies.

Elke sessie gaat dieper in op 1 stap in de EDI-aanpak. In de verdiepingssessie worden heel wat praktijkvoorbeelden aangereikt, gaan de deelnemers gericht met dat onderdeel aan de slag met oog op hun eigen onderwijspraktijk. Na elke verdiepingssessie beschikken de deelnemers over flashcards die ze voor de voorbereiding van verdere lessen kunnen inzetten.