Omschrijving

Wat heeft een enorm positieve impact op de kwaliteit én de voortgang van leren van leerlingen? Het antwoord is al een tijdje duidelijk: feedback. Heel wat onderzoeken stellen keer op keer dat feedback absoluut een essentiële rol speelt zowel in de kwaliteit van leren als in de voortgang in leren.

Toch ervaren heel wat leerkrachten het geven van feedback als een hele klus. Dat is het ook als je feedback inzet als eenrichtingsverkeer. Dat is het ook als feedback aanschouwd wordt als een louter leerkrachtgerichte interventie.

Feedback is een middel dat best gericht en samen met leerlingen wordt ingezet. Voor leerlingen kan feedback niet vrijblijvend zijn. Leerlingen horen met feedback aan de slag te gaan. Hierin speelt de leraar een overduidelijke en zichtbare rol.

Een aantal belangrijke doelen
 • Leraren frissen inzichten m.b.t. feedback op.
 • Leraren krijgen een feedbackkader waarbinnen gewerkt kan worden.
 • Leraren zien in hoe leerlingen haalbaar aan de slag kunnen met feedback.
 • Leraren krijgen heel wat praktijkvoorbeelden, zo in te zetten in de klaspraktijk.
Wat je mag verwachten?

Je frist op eigen tempo je kennis in verband met feedback op. Die opfrissing is niet louter theoretisch, een afwisseling van oefeningen en voorbeelden zitten erin vervat. Je krijgt wat extra leesvoer toegestuurd.

Daarna ga je je verdiepen in feedbackgeletterdheid. Zo krijg je zicht wat nodig is om feedback in je klas te laten “wortelen”.

Je krijgt diverse concrete voorbeelden hoe je leerlingen aan de slag kan laten gaan met feedback. Deze voorbeelden zullen je helpen in haalbaarheid van feedback en zullen je kijk hoe feedback ingezet kan worden verruimen. Het doel is immers dat de leerlingen het werk doen, het gaat namelijk om hun leren.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

 • Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43 (3), 1315-1325.
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.
 • Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014) Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39 (1), 102-122.
HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief kan volledig online.

Online leerpad

 • Je krijgt als deelnemer een link tot het leerpad toegestuurd.
 • Na het doorlopen van het leerpad krijg je extra literatuur in de bus.

Dit professionaliseringsinitiatief wordt verder vormgegeven in 2 online sessies.

 • De eerste sessie biedt een ruimer kader en zet bepaalde inzichten verder vast.
 • De tweede sessie gaat in op praktijkvoorbeelden in de les en klas.