Omschrijving

Leren is een fundament in je klaspraktijk. Jij als leraar organiseert dat leren en staat mee in voor de condities om tot leren te komen. Dat leren wordt door de leraar georganiseerd en gefaciliteerd. Daarvoor maak jij als leraar (best) keuzes. Die keuzes zijn afhankelijk van het leren dat jij met jouw leerlingen wil bereiken. Het soort leren ligt aan de basis van je lesontwerp en aan de basis van (leer)condities die je (mee) creëert. Welk soort leren wil jij in jouw praktijk vormgeven? Welke condities zijn er dan nodig? Hoe kan jij dat leren (beter) ondersteunen? Welke hulpmiddelen kan je inzetten?

Een aantal belangrijke doelen
  • Leraren verdiepen zich in het thema leren.
  • Leraren ontwerpen hun leeromgeving en staat daarvoor stil bij condities die nodig zijn.
  • Leraren maken keuzes voor hun klaspraktijk, daarvoor krijgen ze een set van hulpmiddelen (toolbox) waaruit ze gericht kiezen.
  • Leraren passen tools toe in hun eigen context en sturen bij.
Wat je mag verwachten?

Jij als leraar wordt ondergedompeld in de wereld van leren. Je blik op leren wordt verruimd. Je gaat met verschillende soorten leren, passend bij jouw klaspraktijk, aan de slag. Je onderzoekt gericht wat de condities hiervoor zijn. Je analyseert voor welke uitdagingen je in je klaspraktijk staat. Je maakt op basis hiervan een aantal keuzes. Je selecteert een aantal aangereikte hulpmiddelen (tools) die jou helpen het leren te bereiken.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Lamberts, M., & Havermans, N. (2018). Scholen anders organiseren. Leuven: HIVA – KU Leuven
  • Snoek, M. & Sligte, H. (2015). Tijd vrijmaken door onderwijs anders te organiseren. Van 12 tot 18, 25 (2), 12-13.

HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief kent een hybride vorm met zowel online als offline samenkomsten.

  • Het start met een webinar over leren.
  • Een volgende sessie met breakoutrooms gaat over het ontwerp van de leeromgeving.
  • In een dagdeel komen we samen en gaan we aan de slag met de toolbox, keuzes maken en verfijnen m.b.t. ontwerp eigen leeromgeving.