Omschrijving

Lesson Study is een professionaliseringsbenadering waarbij leraren (als team) op systematische wijze de eigen lespraktijk bestudeert. Het is een krachtige aanpak met veel kenmerken van effectieve en duurzame professionalisering.

Een Lesson Study-cyclus bevat 6 stappen. Het vertrekpunt is het leren van je leerlingen. Samen met een aantal van je collega’s baken je af waartegen die leerlingen aanlopen in hun leerproces. Hieruit formuleren we een leervraag. Die leervraag beantwoorden we met een lesontwerp. De les wordt gegeven waarbij het gevormde Lesson Study-team zich focust op leerlinggedrag. Dat gedrag wordt afgetoetst. Zowel het gedrag als de aftoetsing wordt meegenomen in de nabespreking. Vanuit reflectie op het volledige proces leert het Lesson Study-team; direct toepasbaar in de verdere lespraktijk.

Een aantal belangrijke doelen
 • Leraren maken een verbeterslag van de eigen onderwijspraktijk.
 • Leraren leren vertrekkend vanuit het leren van hun leerlingen.
 • Leraren leren collectief: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces én het resultaat van het leren.
 • Leraren hanteren het onderzoekend leren; we vertrekken vanuit nieuwsgierigheid en zijn sensitief voor bepaalde signalen en stellen onszelf vragen.
Wat je mag verwachten?

Je mag je verwachten aan een intens proces van professioneel leren. Leraren gaan ver(der) in het leren van en met elkaar in een herkenbare setting, m.n. je eigen klaspraktijk.

Zichtbare resultaten o.a. gebaseerd op observatie zal je ervaren, die kan je zo meenemen en implementeren in een volgende les(senreeks).

Een procesbegeleider ondersteunt jouw Lesson Study-team in de uitvoering van de volledige cyclus. Jij en je collega’s zijn eigenaar van jullie proces; de procesbegeleider ondersteunt.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

 • Lessons for learning: how teachers learn in contexts of Lesson Study (Dudley P., 2012)
 • Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? (De Vries et al., 2017)
 • Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study: uit intentie wordt daad geboren (Mannens S., 2019, thesis)
HOE?

5 samenkomsten:

 • Focus op thema
 • Focus op leerling
 • Focus op lesplan
 • Focus op uitvoering
 • Focus op herontwerp & reflectie

Optie 1
Dit professionaliseringsinitiatief vindt plaats op je school.

Optie 2
Dit professionaliseringsinitiatief kan ook in hybride vorm (deels online, deels offline).