Omschrijving

Lesson Study is een professionaliseringsbenadering waarbij een team leraren op systematische wijze de eigen lespraktijk bestudeert. Het is een krachtige aanpak met veel kenmerken van effectieve en duurzame professionalisering, waar leraren heel sterk eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Toch is een procesbegeleider sterk aan te raden. Een getrainde procesbegeleider draagt bij aan de creatie van een effectieve leeromgeving, faciliteert zichtbaar het proces en helpt het Lesson Study-team met oog op duurzame resultaten vooruit.

Een aantal belangrijke doelen
  • Deelnemers hebben de Lesson Study-cyclus in de vingers.
  • Deelnemers krijgen inzichten in alle rollen van een procesbegeleider Lesson Study.
  • Deelnemers ontwikkelen zich in verschillende rollen van een procesbegeleider Lesson Study.
  • Deelnemers versterken hun inzichten en vaardigheden vanuit praktijkvoorbeelden.
  • Deelnemers verstevigen in de praktijk hun vaardigheden en vertrekkend vanuit hun praktijk ontwikkelen de deelnemers zich verder.
Wat je mag verwachten?

Van een procesbegeleider Lesson Study wordt terecht heel wat verwacht, je kan maar beter beslagen aan de slag gaan. Van deze expeditie procesbegeleider Lesson Study mag je verwachten om met onderbouwde inzichten aan de slag te gaan. Heel wat onderzoek wordt gekoppeld aan praktijkervaringen. Je werkt zelf aan verschillende rollen, ontwikkelt en verfijnt je professionele identiteit en groeit zowel in visie als in praktijk als procesbegeleider Lesson Study.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? (De Vries et al., 2017)
  • Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study: uit intentie wordt daad geboren (Mannens S., 2019, thesis)
  • Teacher professional learning through Lesson Study (Schipper, 2019)
HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief bevat 5 dagdelen.
4 dagdelen worden ingezet om als procesbegeleider meer beslagen aan de slag te kunnen.
Dagdeel 5 is een terugkom-moment waar we vanuit ervaringsleren gaan voor verdieping.