Lesson Study

Lesson Study is een benadering die de school als organisatie laat groeien. De professionele verbondenheid zorgt voor zichtbare en effectieve stappen.Lesson Study is een katalysator om (vak)inhoud, didactische of pedagogische principes te implementeren of te versterken.

Leerruimte

In leerruimtes verdiepen lerarenteams zich in een bepaald thema. Kennis, samenwerkend leren én verwevenheid met de praktijk zijn vaste ingrediënten.