Omschrijving

Instructie kent al een lange geschiedenis in de onderwijswereld, het wordt ook vaak in één adem genoemd met effectief onderwijs. Toch is een methode pas effectief als die ook effectief (in dubbele betekenis) wordt toegepast.

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een aanpak voor lesontwerp dat voor alle leerlingen leerkansen biedt. Met EDI kiest je expliciet voor diepgaand leren waarbij leerlingen op maat worden meegenomen in het kennisverhaal. Het stelt elke leraar in staat om op een heel laagdrempelige manier differentiatie in het lesgeven te brengen.

Bovendien bewijst onderzoek keer op keer de effectiviteit van deze aanpak.

Een aantal belangrijke doelen
 • Lerarenteam krijgt inzicht in wat EDI werkelijk is.
 • Lerarenteam krijgt inzichten in diepgaand leren.
 • Lerarenteam werkt voorbeeldlessen uit.
 • Lerarenteam krijgt praktisch en onmiddellijk te gebruiken materialen om lesontwerpen te versterken en te verdiepen.
Wat je mag verwachten?

Je krijgt een stevige onderbouwing van Expliciete Directe Instructie als aanpak. Daarbij ervaar je als lerarenteam zelf de kracht ervan. Je wordt in je lerarenteam/vakgroep uitgedaagd om ervaringen actief uit te wisselen, je bouwt kennis op met je vakcollega’s. Je krijgt naast een stevig theoretisch kader relevante materialen voor in de praktijk.

Daarna bouwen we samen met een Leren Vlaanderen begeleider we een les of lessenreeks volgens EDI-structuur.

In een volgende fase geeft de leraar de voorbereide les en de begeleider observeert de leerlingen aan de hand van een vooraf opgemaakte checklist. De les wordt nadien fase per fase besproken en bijgestuurd.

(Verdiepende sessies per fase zijn optioneel, het lerarenteam vult zo de praktijkgerichte materialenbox aan.)

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

 • Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnet, W.S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 112 (3), 579-620.Hollingsworth, J., & Ybarra, S. (2009). Explicit Direct Instruction: The Power of the well-crafted, well-taught lesson. Corwin Press.
 • Hughes, C.A., Morris, J.R., Therrien, W.J., & Benson, S.K. (2017).
 • Explicit instruction: Historical and contemporary contexts. Learning Disabilities Research & Practice, 32(3), 140–148.
 • Rosenshine, B. (1995). Advances in Research on Instruction. The Journal of Educational Research 88 (5), 262-268.
HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief kan zowel op school als hybride worden aangeboden.

 • Het professionaliseringsinitiatief omvat 1 langere introductiesessie. Deze introductiesessie bevat naast een volledig kader ook een toolbox. Het lerarenteam krijgt materialen om mee van start te gaan.
 • Vervolgens wordt samen met het team een les voorbereid. Elke leraar gaat ermee aan de slag.
 • Bij de uitvoering van de les is reflectie en bijsturing voorzien.

Optioneel zijn er verdiepingssessies.
Voor elke fase hebben we heel wat praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Zo kan het team meer gericht groeien en hun eigen toolbox aanvullen. Het lerarenteam bouwt zo verdiepend samen aan hun EDI-aanpak.