Omschrijving

Co- of teamteaching is stilaan een begrip in onderwijs. Het kan op verschillende manieren vormgegeven worden. De redenen om dergelijk leerconcept uit te bouwen zijn talijk. Onderzoek omtrent co-teaching is niet altijd eenduidig over de opbrengsten en effecten van co- of teamteaching. Dat onderzoek toont aan dat heel wat variabelen van invloed zijn op die opbrengsten en effecten. Dit leerlab is ontworpen met de focus op meer effectief leren van de leerlingen. Hoe kunnen we in ons concept van co- of teamteaching effectiviteit van leren versterken? Welke leerstrategieën kunnen we in ons concept integreren? Waarop moeten we letten m.b.t. effectiviteit van leren?

Een aantal belangrijke doelen
  • Deelnemers maken een analyse van eigen co- of teamteachingsetting.
  • Deelnemers verwerven inzichten m.b.t. effectiviteit van leren.
  • Deelnemers putten uit een toolbox van ondersteunende werkvormen en instrumenten om hun werking m.b.t. effectiviteit te ondersteunen.
  • Deelnemers evalueren hun werking m.b.t. bijsturing in functie van effectiviteit van leren.
Wat je mag verwachten?

Je maakt met je co-teacher een analyse hoe jullie in je klassetting inzetten op leren. Inzichten krijg je hoe je effectiviteit van leren kan verhogen. De analyse wordt aan die inzichten gekoppeld. Van hieruit open je de toolbox en ga je gericht na welke instrumenten je inzet en hoe je die in je werking kan integreren. Na ervaring in je klaspraktijk wordt gereflecteerd en bijgestuurd.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Gerst, S. (2012). Co-teaching: How does it affect students? Iowa: Liberty University.
  • Hattie, J. (2003). Teachers make difference, what is the research evidence?
  • Murawski, W. & Swanson, H. (2001). A meta-analysis of co-teaching research: Where are the data? Remedial and Special Education, 22 (5), 258-267.
HOE?

Dit professionaliseringsinitiatief kent een hybride vorm  met zowel online als offline samenkomsten.