Omschrijving

Wat heeft een enorm positieve impact op de kwaliteit én de voortgang van leren van leerlingen? Het antwoord is al een tijdje duidelijk: feedback. Heel wat onderzoeken stellen keer op keer dat feedback absoluut een essentiële rol speelt zowel in de kwaliteit van leren als in de vooruitgang in leren.

Toch ervaren lerarenteams het geven van feedback als een hele klus. Dat is het ook als je feedback inzet als eenrichtingsverkeer. Dat is het ook als feedback aanschouwd wordt als een louter leerkrachtgerichte interventie.

Feedback is een middel dat best gericht en samen met leerlingen wordt ingezet. Voor leerlingen kan feedback niet vrijblijvend zijn. Leerlingen horen met feedback aan de slag te gaan. Hierin speelt het lerarenteam (samen met een eensgezinde kijk) een overduidelijke en zichtbare rol.

Een aantal belangrijke doelen
 • Lerarenteam frist inzichten m.b.t. feedback op.
 • Lerarenteam ontwikkelt een feedbackkader waarbinnen hun bvb. vakgroep gewerkt kan worden.
 • Lerarenteam ziet in hoe leerlingen haalbaar aan de slag kunnen met feedback.
 • Lerarenteam krijgt heel wat praktijkvoorbeelden, zo in te zetten in de klaspraktijk.
Wat je mag verwachten?

Je frist als team je kennis in verband met feedback op. Die opfrissing is niet louter theoretisch, een afwisseling van oefeningen en voorbeelden zitten erin vervat. Het team krijgt wat extra leesvoer toegestuurd.

Daarna ga jullie zich verdiepen in feedbackgeletterdheid. Zo krijgen jullie zicht wat nodig is om feedback in je klas te laten “wortelen”.

Dan is de tijd rijp voor concrete voorbeelden. Jullie krijgen diverse insteken hoe jullie leerlingen aan de slag kan laten gaan met feedback. Deze voorbeelden zullen jullie helpen in haalbaarheid van feedback en zullen jullie kijk hoe feedback ingezet kan worden verruimen. Het doel is immers dat de leerlingen het werk doen, het gaat namelijk om hun leren.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

 • Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43 (3), 1315-1325.
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.
 • Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014) Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39 (1), 102-122.
HOE?

Online leerpad

 • Het lerarenteam krijgt als deelnemer een link tot het leerpad toegestuurd.
 • Na het doorlopen van het leerpad krijg jullie extra literatuur in de bus.

Dit professionaliseringsinitiatief wordt verder vormgegeven in 2 sessies.

 • De eerste sessie biedt een ruimer kader en zet bepaalde inzichten verder vast. Verder zetten we in op reflectie én leren van elkaar.
 • De tweede sessie gaat in op praktijkvoorbeelden in de les en klas, zo kunnen deelnemers samen het feedbackproces in de klas vormgeven.