Omschrijving

Lesson Study is een professionaliseringsbenadering waarbij een team leraren op systematische wijze de eigen lespraktijk bestudeert. Het is een krachtige aanpak met veel kenmerken van effectieve, duurzame en zinvolle professionalisering.

Lesson Study is in Vlaanderen weinig gekend. Wereldwijd is dit echter een van de snelst groeiende strategieën om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In deze inspiratatiesessie laat je je team kennis maken met deze vernieuwende, onderbouwde manier van professionaliseren.

  • Wie zijn ze…leraren die zelf leren op school?
  • Wat doen ze…leraren die vertrekken vanuit het leren van leerlingen?
  • Wat drijft ze…leraren die op elkaars expertise leunen?
Een aantal belangrijke doelen
  • Leraren ervaren de kracht van Lesson Study
  • Leraren doorgronden wat een Study-cyclus inhoudt
  • Praktijkvoorbeelden inspireren leraren
  • Do en don’ts versnellen de kans op integratie in de schoolwerking
Wat je mag verwachten?

Je lerarenteam komt terecht in een echte klassetting en is onderdeel van een lesmoment. Hierdoor ervaart het team Lesson Study vanop de eerste rij. Ze ervaren de meerwaarde van deze benadering. Vanuit de ervaring doorlopen we de volledige Lesson Study-cyclus. Praktijkvoorbeelden illustreren verschillende resultaten in verschillende onderwijscontexten. Bovenop krijgt het team nog een aantal do’s and don’ts waardoor over de kijk op onderwijs gegarandeerd wordt gereflecteerd.

Gesteund op onderzoek

Onder meer:

  • Lessons for learning: how teachers learn in contexts of Lesson Study (Dudley P, 2012)
  • Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? (De Vries et al., 2017)
  • Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study: uit intentie wordt daad geboren (Mannens S., 2019, thesis)
HOE?

1 sessie (anderhalf uur) in een klasopstelling