#impactopleren

Leren Vlaanderen wil bijdragen aan de professionele ontwikkeling (in onderwijs). 

Leren is een continue vaardigheid met toekomst. 

Leidinggevenden, leraren, ondersteuners… zien leren als een continuüm voor persoonlijk, team- en organisatieontwikkeling. Leren zorgt voor meer betekenisvol werk en draagt fundamenteel bij aan de ontwikkeling van jij als persoon, je team, je organisatie.