Als Leren Vlaanderen zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming

De data protection officer (DPO) binnen Leren Vlaanderen is te bereiken via lv@leren.vlaanderen.

Doel van gegevensverwerking

De door jou meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • de administratie van professionaliseringsinitiatieven: verwerking van inschrijvingen, versturen van reminders en informatie i.v.m. de initiatieven;
  • evaluatie van professionaliseringsinitiatieven;
  • versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van professionaliseringsinitiatieven.

Voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt contactformulieren op deze website en van Google Forms, welke de gegevens opslaat in Google Sheets.

Verwerking van persoonsgegevens

Leren Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of jouw organisatie / school / centrum / bedrijf deze aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon of gsm nummer
  • e-mailadres
  • naam organisatie/school/centrum/bedrijf
  • functie organisatie/school/centrum/bedrijf
  • facturatiegegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Leren Vlaanderen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Leren Vlaanderen bewaart de gegevens zolang deze beschikbaar moeten zijn voor de werking van Leren Vlaanderen en voor rapportering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Leren Vlaanderen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar lv@leren.vlaanderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

Leren Vlaanderen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lv@leren.vlaanderen.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we je verzoek behandelen, dan kan je je richten tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie. Daar kan desnoods ook een klacht worden ingediend.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan.
De browser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, rapporten over de web-activiteit op te stellen voor de uitbaters en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website wordt ook toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Indien je na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Leren Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 Brussel | lv@leren.vlaanderen.