#kijkopleren

Lerende (onderwijs)professionals verleggen grenzen: ze werken aan eigen groei en hebben uitgesproken meer oog voor de ontwikkeling van anderen. Daarom steunen wij op volgende principes.

  • Impact
    Leren vraagt volgens ons om diepgang (> opvattingen > inzichten > kennis). Diepgang nodigt uit om zich vast te bijten en zorgt voor meer kans op impact op het leren. Duurzaamheid in leren is niet enkel ons streven, het is ons uitgangspunt.
  • Connectie
    Mensen als sociale wezens leren van en met elkaar. (Onderwijs)professionals zijn lerend als zij ruimte krijgen/nemen om coöperatief aan de slag te gaan. Daarom activeren wij samenwerkend en collectief leren.
  • Uitdaging
    Ook in leren zorgt voortdurend onderzoek voor nieuwe inzichten. We werken op basis van empirisch onderzoek. Nieuwe insteken of methodieken toetsen we af aan onze waarden.